In Bill Oddie’s ”Little Black Bird Book” worden de gedragingen van vogelaars op een humoristische wijze beschreven. In het eerste hoofdstuk: ”Why watch birds”, wordt de lust tot verzamelen op de korrel genomen. Vogelaars houden allerlei lijsten bij. In Oddie’s boekje worden wel elf verschillende klassen van soortenlijsten genoemd. Er zijn er nog meer! Een bij ringers geliefde lijst, wilde vogels die je in de hand gehad hebt, staat er bijvoorbeeld niet bij. Vrijwel elke vogelaar houdt daglijstjes bij: welke soorten heb je op een bepaalde dag, al dan niet tijdens een excursie, gezien. Daarbij wordt veelal als criterium gehanteerd: een dag met meer dan 50 soorten is een geslaagde vogeldag. Helaas heb ik zelf te weinig discipline om systematisch notities te maken. Ik tracht wel, bij het zien van ’wat bijzonders’, eraan te denken een waarnemingskaartje te maken, en misschien nog op te sturen ook. Vogeldagboeken, waar ik telkens aan begonnen ben, verliepen evenzovele malen na enige tijd.