Eind 1999 werd door het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) een onbemand pompstation in gebruik genomen in Cruquius-oost, Haarlemmermeer. Het terrein bevindt zich ten noordoosten van het Spaarneziekenhuis, ingeklemd tussen de recreatiegebieden van het Haarlemmermeerse Bos en De Groene Weelde. Het gebied bestaat voor een groot gedeelte uit een plas, waarin op een schiereiland twee panden zijn gelegen. Het PWN-terrein is afgesloten met een hek en dus niet toegankelijk. Men kan wel om de plas heen lopen. Van één van de twee panden op het terrein, is het dak ingezaaid met een kruidenmengsel en een aantal Sedum-soorten, waaronder Engels Gras en Muurpeper. De totale oppervlakte van dit dak is circa 8000 vierkante meter (200 x 40).