De Alticomzendtoren (beter bekend als KPN) in de Waarderpolder is sinds 2006 bezet door een paar Slechtvalken, dat ik daar op 12 juli van dat jaar ontdekte. In juli 2006 waren beide valken reeds in adult kleed. Het oranje gekleurringde mannetje kon door Erik Wokke geïdentificeerd worden als M6, die in 2004 op Corus Velsen-Noord was geringd, als nestjong van het eerste broedgeval aldaar. Het wijfje van Corus, de moeder van het Alticom-mannetje, was in 2004 in haar tweede kalenderjaar. Of er in 2006 reeds een broedpoging heeft plaatsgevonden, is niet te achterhalen, gezien de late ontdekking, maar in 2007 werd een serieuze broedpoging gedaan. Begin april nam ik nestindicerend gedrag waar. Helaas bleken de valken tegen de tijd dat er jongen moesten zijn, geen belangstelling meer te hebben voor de nestplaats: het dak van de toren. In juli 2007 fotografeerde Erik Wokke drie rotte slechtvalkeieren op het kale beton van dat dak.