In het voorjaar van 1986 bleek zich een, voor Zuid-Kennemerland vrij omvangrijke, invasie van Appel vinken (Coccothraustes coccothraustes) voor te doen. Velen konden voor het eerst in de eigen regio en sommigen voor het eerst van hun leven Appelvinken bekijken. Aangezien we een artikel over deze invasie wilden schrijven leek het ons een goed idee om ook het voorkomen van de Appelvink in deze eeuw in onze regio te beschrijven. We gebruikten hiervoor het Vogelwerkgroeparchief en de literatuur.