Het doel van dit artikel is tweeledig: ten eerste het verschil aangeven tussen de beide projekten en ten tweede het weergeven van de stand van zaken momenteel. (Hierbij een oproep tot intensievering van meer gekoördineerd onderzoek in Haarlem e.o. nu mogelijk gemaakt door deelname aan voornoemde projekten.)