De werkzaamheden aan hét boek over de avifauna van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer vorderen gestaag. Het grootste deel van de teksten is, dankzij de inspanningen van vele auteurs en de redactieleden, in eerste instantie voltooid. Enkele proefteksten worden nu besproken met de redactie van de KNNV-Uitgeverij. Met een royale particuliere gift, en een deel van de extra contributies die de leden van de VWG betaald hebben, kon de Stichting die de Avifauna uitbrengt een aanloopfonds vormen. Doordat Gemeentewaterleidingen Amsterdam en het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland belangrijke subsidies hebben toegezegd, bestaat reeds gegronde hoop op een rijk geïllustreerd kwaliteitsboek tegen een alleszins acceptabele prijs. Andere potentiële sponsors worden nog door de KNNV benaderd. Alles wijst erop dat de Avifauna in het najaar van 1996, een lustrumjaar van de VWG, in de boekwinkels zal liggen. We zijn er van overtuigd dat het boek langs die weg veel kopers zal vinden.