Het klinkt misschien raar, maar de Blauwe Reiger mag zich verwant noemen met vogelsoorten als Huismus en Spreeuw. Deze verwantschap is echter niet gebaseerd op ornithologische uitgangspunten: de overeenkomst zit in het feit dat iedereen deze vogelsoort kent, vooral omdat hij zich, evenals spreeuw en mus, zo bijzonder goed heeft aangepast aan het door mensenhanden gevormde stedelijke milieu. Toch is deze reigersoort ook nog steeds te vinden in zijn oorspronkelijke habitat: afgelegen moerasbossen, die nu vrijwel overal in Nederland als reservaat worden beheerd. Overal waar visrijk, niet te diep water is te vinden zal men de soort kunnen aantreffen. Daarom wordt hij vaak kortweg reiger genoemd; onterecht overigens, want in Nederland zijn nog zo’n zestal reigersoorten als broedvogel te vinden. Daarmee zijn er dus van de negen Europese reigersoorten zeven broedvogel van Nederland, variërend van algemene tot zeer incidentele broeder.