Het landgoed Duin on Kruidberg is een duingebied in Noord-Holland, gelegen ten noordwesten van Haarlem. Het 445 ha. grote terrein is 4,5 km lang en -arieert in breedte van 1 tot 1,25 km. Aan de oostzijde wordt het begrensd door weilanden (waarachter de spoorlijn Haarlem-Beverwijk en het dorp Santpoort-Noord), aan de zuidzijde door het nationale park ”De Kennemerduinen” en voor een klein gedeelte door het terrein van het Provinciale Ziekenhuis te Santpoort-Zuid. Aan de noordzijde van Duin en Kruidberg bevindt zich het ”Midden Heerenduin” (344 ha) en tenslotte aan de westzijde de laatste- duinenrij (”Rijnlands onvrije duinen”) en de Noordzee. Eigenares van het landgoed is de familie Cremer; administrateur: Herengracht 495 Amsterdam. Het gebied is uitsluitend te betreden wanner men in het bezit is van een jaarkaart. In het binnenduin staan hier en daar enkele woningen, waarin onder andere enige boswachters wonen. Het huis ”Duin en Kruidberg” dat in het oosten van het landgoed ligt is al jaren in gebruik als hotel.