Het landgoed Elswout is één van de oudste, grootste, bekendste en mooiste landgoederen van Zuid-Kennemerland. De combinatie van gevarieerde bostypen, reliëfrijk landschap, watertjes en bruggetjes, gazons, priëlen, historische gebouwen en, niet in de laatste plaats, de rijke flora en fauna is nergens in de regio in vergelijkbare mate aanwezig. De Vogelwerkgroep houdt al decennia de stand van de broedvogels in Elswout bij. Vroeger publiceerde mevrouw Antonisse de resultaten van haar inventarisaties al in De Fitis. Het is alweer een tijdje geleden dat u wat heeft kunnen lezen over de broedvogels van Elswout. In dit artikel worden ontwikkelingen in de broedvogelstand besproken. Eerst wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en het landschap van het landgoed, het beheer en de wijze van het verzamelen van broedvogelgegevens.