De meeste van de in totaal 290 soorten roofvogels zijn veelal forse vogels, die tamelijk log en vrij langzaam zijn, maar die wel uitstekend kunnen zweven. Ze kunnen voornamelijk trage prooidiersoorten vangen of moeten prooidieren vanuit een hinderlaag overmeesteren. Tot dit type behoren de meeste soorten, zoals de buizerdachtigen, arenden en kiekendieven. De Bruine Kiekendief is een bekende vertegenwoordiger van dit type. Momenteel zijn de Bruine Kieken weer teruggekeerd in hun broedgebieden en zullen ze hopelijk weer te zien zijn in bijv. de Oeverlanden van de Binnenliede.