Deze warme herfstdag trok ons naar de Kennemerduinen, waar we, mijn man en ik, met veel vogelzang begroet werden, vooral door veel roodborstjes, een merel, winterkoning, zelfs een tjiftjaf liet zich horen! Dit alles bij de Bergweg. Toen we de begroeide duinen achter ons hadden, en we richting vogelmeer liepen hoorde ik zelfs een boomleeuwerik een aandoenlijk (ja hoe moet ik het anders zeggen?) liedje zingen. Deze zang, als je het eenmaal gehoord hebt vergeet je het nooit meer. Al die trekgeluidjes daar ben ik nog niet in thuis, maar de boomleeuwerik herken je overal uit. Dan moet ik aan Jac. P. Thijsse denken, hij schreef ergens: wat is mij liever, de nachtegaal of de boomleeuwerik? Als we de fietsen weer pakken en bij het vogelmeer aankomen, zien we direkt een paar vreemde gasten in het water. Ganzen? Nee, het zijn vier casarca’s; dwaalgasten 7x (gids).