Onder invloed van sneeuwval en vorst begon op 3 december 1978 de kievitenvlucht naar het zuiden; er werden toen enige honderden ex. over de A.W. Duinen trekkend gezien. Op 5 december was er een gigantische trek van Kieviten, alle naar het zuiden. Vanuit mijn huiskamer in Hillegom zag ik de eerste grote troepen om 10 uur passeren. Ik ben toen naar de A.W. Duinen gegaan, en zag dat daar de trek nog massaler was. Ik heb toen, in het binnenduin beginnend, enige malen steekproeven genomen, door een kwartier te tellen. Vlak aan de kust was de trek op zijn hevigst en de troepen waren daar groter, tot 250 ex. Gemiddeld telde ik 1000 ex. in een kwartier; omgerekend op een breedte van de kust tot Hillegom kwam ik op 10 – 15000 ex. in 1 uur.