In onze Vogelwerkgroep is een commissie veldwerk aktief, waaraan de volgende leden deelnemen: H. Vader, E. van Huyssteeden, H. Heidweiller en P. Dhont. De laatste is daarbij vertegenwoordiger in het bestuur. De commissie heeft zich tot taak gesteld het organiseren en leidinggeven aan vogelinventarisaties. Deze kunnen zijn opgezet door (leden van de) Vogelwerkgroep zelf maar kan ook bestaan uit medewerking verlenen aan door derden opgezette inventarisaties. Denk daarbij aan inventarisaties opgezet door de SVN en SOVON.