In april van dit jaar hebben Antje Ehrenburg en Hans Vader namens Gemeentewaterleidingen Amsterdam (thans opgegaan in Waternet) een interessante regionale collectie vogeleieren overgedragen aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Deze verzameling was afkomstig uit de collectie van het bezoekerscentrum De Oranjekom te Vogelenzang (NH), en was bijeengebracht door Albertus Adrianus Hey uit Hillegom (1905-1982). Het gaat hierbij om een voor de Hollandse duinstreek representatieve en historische collectie eieren, die mede belangrijk is omdat hij legsels bevat van verscheidene vogelsoorten die inmiddels als broedvogel uit de duinen verdwenen zijn. Omdat de documentatie van deze eiercollectie goeddeels verloren is gegaan, zijn we aan de hand van avifaunistische en biografische gegevens uit de verzamelaren van Ab Hey nagegaan uit welke periode en van welke locaties de betreffende legsels afkomstig kunnen zijn. Daardoor ontstond meer inzicht in de betekenis van deze eieren als documentatie van de avifauna van de Amsterdamse Waterleidingduinen in de jaren dertig tot zestig van de vorige eeuw.