Bij de samenstelling van de nu alweer tien jaar oude Avifauna van Zuid-Kennemerland (Geelhoed et al. 1998) is weinig aandacht besteed aan regionale vogelcollecties. De gegevens in deze avifauna stoelen grotendeels op literatuuronderzoek en veldgegevens van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Toch bevatten vogelverzamelingen in musea en particuliere collecties (van opgezette en gebalgde vogels, eieren, historische foto’s en films) tal van interessante en belangwekkende gegevens, die inzicht geven in de historische ontwikkeling van de vogelstand in een gebied. In het vogelrijke Zuid-Kennemerland is vroeger heel wat verzameld (onder meer door Van Marum, Temminck, Groenewegen, Crommelin, Snouckaert van Schauburg en Haverschmidt). Deels zijn zulke particuliere verzamelingen opgegaan in het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden (zoals bijvoorbeeld de collectie van J.P. van Wickevoort Crommelin; zie Vlek & Dorel 1991). Een inventarisatie van balgen en eieren uit Zuid-Kennemerland in Naturalis en andere natuurhistorische musea zou aardige verrassingen kunnen opleveren en interessante inzichten kunnen verschaffen over het voorkomen van een aantal markante soorten in de regio. In het kader van een landelijk onderzoek van ornithologische verzamelingen stuitte ik onlangs op een kleine maar bijzondere eiercollectie uit Zuid-Kennemerland, verzameld door Hermanus Zuiderduijn.