In 1997 is een inventarisatie gehouden van broedende weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder, tussen Hillegom en Bennebroek (zie Duinrel 3(4), 1997). De aanleiding voor deze inventarisatie was de bedreigende planvorming voor dit gebied. Er werd geconcludeerd dat deze polders nog veel weidevogels herbergden, met name Slobeenden, Krakeenden, Tureluurs en Grutto’s. In 1998 is de Elsbroekerpolder, tussen Hillegom en Lisse op broedende weidevogels geïnventariseerd. Deze polder blijkt een bijzonder hoge weidevogelstand te hebben! Echter ook deze polder staat onder druk. Na de doorsnijding met de snelweg, dreigt nu het kleinere zuidelijke deel te worden omgevormd tot een bedrijventerrein. In dit verslag worden de resultaten gemeld van de broedende weidevogels in de Elsbroekerpolder in 1998. Ook worden de broedvogels in de rand rond de polder en tijdens het voorjaar doortrekkende vogels behandeld.