Zwanen, ganzen en eenden vormen gezamenlijk de familie Anatidae. Deze groep watervogels bestaat uit circa 155 soorten. Voor de mens zijn dit belangrijke dieren: zij voorzien hem al eeuwenlang van eieren, vlees en veren. Hij heeft op hen gejaagd en hen als huisdier gehouden. Gelukkig is men de laatste tijd in ons land gaan beseffen hoe belachelijk het eigenlijk is, dat er nog immer in veel gebieden op deze vogels mag worden gejaagd. Veel Nederlandse gemeenten hebben, na acties van onder andere Vogelbescherming Nederland, het besluit genomen de afgifte van jachtvergunningen drastisch te beperken. De ganzen behoren dus ook tot de familie Anatidae. Er zijn 15 verschillende soorten; zij komen allen slechts voor op het noordelijk halfrond, zowel in Europa als in Noord-Amerika en Azië. Op het zuidelijk halfrond wordt hun plaats door de bergeenden ingenomen. Dit artikel behandelt de ganzen die regelmatig in Europa voorkomen. Onderwerpen als het voorkomen in Europa (vroeger en nu), het uitzetten en houden van bepaalde soorten en algemene ecologische kenmerken zal ik globaal bespreken.