I. Zowel in 1970 als in 1971 werd een broedgeval van de Engelde Gele Kwikstaart vastgesteld in het bollenland aan de Kraaierlaan te Noordwijkerhout. Daar ook op andere plaatsen Engelse Gele Kwikstaarten werden gezien, ontstond het vermoeden dat op veel meer plaatsen in de Bollenstreek de Engelse Gele Kwikstaart als broedvogel aangetroffen kon worden. Begin mei 1972 werd begonnen de polder tussen Noordwijk en Noordwijkerhout nauwkeurig op Gele Kwikstaarten te onderzoeken. Tot mijn verbazing waren de Engelse gelen veruit in de meerderheid. Ook in het Langeveld trof ik dezelfde situatie aan. Natuurlijk denk je dan dat dit nog allemaal doortrekkers zijn, hoewel veel vogels toch al territoriumgedrag vertoonden. Eind mei en begin juni werd het bollenland opnieuw onderzocht en nu bleken overal de kwikstaarten reeds aan het voeren te zijn.