Bij de oprichting van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (S.V.N.) in 1981 is onder andere besloten dat een tijdschrift uitgegeven zou gaan worden. Dat tijdschrift ging heten ”De Graspieper” en zou publicatieruimte moeten gaan bieden aan verhalen van vogelaars uit Noord-Holland en aan alles dat met vogels in Noord-Holland te maken heeft. In het tijdschrift worden dus niet alleen de resultaten van onderzoek van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen gepubliceerd maar ook dat van de regionale vogelwerkgroepen en de individuele vogelaars in Noord-Holland. Bovendien is door het gebruik van een goede papierkwaliteit aan vogelfotografen in Noord-Holland de gelegenheid geboden hun foto’s te publiceren.