Direct ten noorden van Spaarndam bevindt zich een stukje grasland bekend als ”de Gruiters.” Voor de drooglegging van het IJ was het een buitendijks stuk land. De binnendijks gelegen Velserbroekpolder werd beschermd door de uit de 13e eeuw daterende Velserdijk. Vanaf 1627 zorgde de Slaperdijk bij eventuele overstroming of dijkdoorbraak voor bescherming van het achterland (Zie figuur 1).