De Grutto (limosa, limosa) is een van onze bekendste steltlopers. Het is een 41 cm grote vogel met, zoals bij steltlopers gebruikelijk, lange poten. In de zomer zijn kop en borst kastanjebruin, terwijl de flanken wit zijn met donkere dwarsstrepen. Kenmerken in devlucht zijn de witte staart met een zwarte eindband en een brede, witte vleugelstreep. In de winter is de vogel meer grijs-wit en lijkt dan op het eerste gezicht meer op de Rosse Grutto (limosa lapponica), de enige andere Europese gruttosoort.