De Heksloot is een oud poldertje, gelegen aan de noord-oostkant van Haarlem tussen Vondelweg, de Spaarndamseweg en de Slaperdijk. Het scheidt de bebouwing van Haarlem-Noord en Spaarndam. In voorgaande jaren werd hier ook geinventariseerd zodat we de ontwikkeling van het aantal broedvogels kunnen volgen.