Vanaf 1982 wordt de Hekslootpolder (HSP) jaarlijks geteld op de aanwezigheid van broedvogels. Sinds 1989 gebeurt dit volgens de intensieve BMP-methode, die bestaat uit min. 7 tellingen, waaronder minimaal 1 avond- en 1 vroege ochtendtelling. Daarvoor werd de iets minder intensieve methode van Provinciale Waterstaat gebruikt. De nestbescherming, waarmee Dirk Tanger van de Stichting Vrijwillig Natuur- en LandschapsBeheer in 1989 begon, werd in 1990 flink uitgebreid.