Vorig jaar sprak ik in de Fitis de hoop uit dat na het broedseizoen van 1995 de eerste spade de grond in zou gaan om de inrichting van de Hekslootpolder gestalte te geven. Echter het overleg over de inrichtingsplannen onder leiding van het Projectbureau Spaarnwoude stagneerde, voornamelijk door onduidelijkheid bij vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem. Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer besloot de gemeente na lang aarzelen ƒ 125000 bij te dragen aan de uitvoering van het plan voor het opruimen van de oude volkstuinen, grondonderzoek en voor inrichting van het nieuwe complex dat in de zuidelijke punt van de Hekslootpolder wordt gesitueerd. Verder komt er, ook na herhaald verzoek, nog geen duidelijkheid over het aanleggen en financieren van deugdelijke oversteekplaatsen naar de recreatiestrook aan de overzijde van de Vondelweg. Daarnaast zijn er gedurende het afgelopen jaar toch weer plannen ontwikkeld voor een gedeeltelijke bebouwing van de Hekslootpolder, hetgeen de grondverwerving door Bureau Beheer Landbouwgronden frustreert, omdat de eigenaren van de gronden de ontwikkelingen afwachten of hogere bedragen vragen. Zowel de gemeente Haarlem als de Provincie Noord-Holland ontwikkelden plannen om na het jaar 2005 enkele honderden woningen te bouwen aan de Oude Vergierdeweg. Daar is het laatste woord natuurlijk nog lang niet over gesproken, maar toch!