Zoals velen weten ligt er aan de buitenkant van Haarlem een mooi oud veenweidegebied ingeklemd tussen de Vondelweg, Vergierdeweg, Slaperdijk, Nieuwe Rijweg en het verlengde daarvan: de Spaarndamseweg. Dit gebied staat, zowel binnen als buiten Haarlem, beter bekend als de Hekslootpolder. Het gebied heeft jaren onder druk gestaan van de gemeente Haarlem. Het meest recente plan is geweest om door de polder een aansluiting te maken vanaf de Vondelweg naar het industriegebied Waarderpolder. Door grote inspanning van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder is dit niet doorgegaan; de brug ligt nu zuidelijker, waardoor de Heksloot niet werd aangetast. Dat wil niet zeggen, dat de polder in de toekomst gevrijwaard zal blijven van nieuwe gemeenteplannen zoals bijvoorbeeld een verbreding van de Vondelweg. De Hekslootpolder bestaat uit drie gebieden. Te weten (zie tekening 1): de Heksloot (gebied 1), de Oude Spaarndammerpolder (gebied 2) en het Plasje (gebied 3). Het Assendelvervoetpad scheidt gebied 1 van de overige twee gebieden.