Sinds 1993 wordt al een aantal jaren geprobeerd volledige tellingen uit te voeren van het aantal bewoonde nesten van de Huiszwaluw binnen onze regio. In 1994 is dit voor het eerst gebiedsdekkend gebeurd. De resultaten van deze twee onderzoeksjaren zijn reeds eerder gepubliceerd (Olivier & Stooker, 1995). Omdat de resultaten van 1995 en 1996 inmiddels ook bekend zijn, kunnen de vier onderzoeksjaren met elkaar worden vergeleken.