Deze polder, groot ca. 350 ha, gelegen ten oosten van Spaarndam, die wordt begrensd door de Spaarndammerdijk, Inlaagdijk, Ringweg en Hornweg, is in 1979 geinventariseerd op aanwezige vogels. De polder, die hoger ligt dar de omringende polders, bestaat voor het grootste deel uit grasland, waar koeien en schapen zich verzadigen.