Evenals in 1979 is deze polder, groot ongeveer 350 ha., gelegen oostelijk van Spaarndam, ook in het afgelopen jaar geïnventariseerd op aanwezige vogels. Zoals bekend mag zijn, is onlangs de Inlaagpolder toegevoegd aan het recreatiegebied Spaarnwoude, omdat de Velserbroekpolder er in het westen vanaf is gehaald met bestemming woningbouw.