Gaf het seizoen 1972 ons nog een zekere hoop, dat aan de sterke teruggang van de soort in ons gebied mogelijk een einde was gekomen, de resultaten van 1973 lieten hiervan niet veel over. Totaal konden slechts 22 broedsels vastgesteld worden, afkomstig van naar schatting 15 – 17 broedparen.