De Lepelaar is rond Haarlem een regelmatige verschijning. De vogels worden vooral in het najaar (juli-augustus) gezien. De waarnemingen in het voorjaar (april-mei) zijn echter ook niet te verwaarlozen. In de zestiger jaren werden, vooral rond een geïnundeerd terrein bij Halfweg, aantallen tot ±100 ex. waargenomen (Akkerman & Niesen 1966). Later werden echter geen grote aantallen meer gemeld.