De Stichting Mondiaal Alternatief werkt aan een project Ecologische en Economische betekenis van vogels. Binnen dit kader besteedt de stichting veel aandacht aan de sterke achteruitgang van de Ortholanenpopulatie in ons land en geheel Europa. In 1984 roept de stichting de Ortholaan uit tot de vogel van het jaar. Door Veel publiciteit, het verzamelen van gegevens, het doen van onderzoek en het trachten aandacht te verkrijgen in politieke kringen, wordt geprobeerd de Ortholanenpopulatie voor zover die nog rest, voor verdere achteruitgang te behoeden.