van de Vogelwerkgroep wil graag aktief worden, naar daar hebben we de medewerking van alle vogelwerkers voor nodig. Komt u :!in het veld'1 misstanden of i.d. tegen bel dan direkt een van de leden van bovengenoende konmissie op. ïïacht hiermee niet tot de eerstkonende vergadering naar pak meteen de hoorn. Hoe eerder we iets horen, hoe sneller we iets kunnen ondernemen.