De doelstellingen van dit artikel zijn tweeledig: 1) Een beschrijving geven van de ontwikkelingen in de nijlganzenpopulatie in Noord-Holland. 2) Met behulp van stellingen een afweging maken of de Nijlgans in Noord-Holland explosief toeneemt. Een beschrijving van de ontwikkelingen in de populatie in Egypte is opgenomen om inzicht te krijgen in de thuissituatie van de Nijlgans. Aangezien in Engeland al sinds de 18e eeuw een wilde populatie bestaat leek het nuttig om ook informatie over deze populatie op te nemen en eventuele parallellen of verschillen te beschrijven.