Als vogelaars van Zuid-Kennemerland zijn we ons niet altijd even bewust van de rijkdom en variatie aan biotopen en de daarin thuishorende vogels in onze regio. We vinden het soms vanzelfsprekend dat we kunnen kiezen uit vogelen op de Zuidpier, in diverse duinterreinen en landgoederen of in het poldergebied. Toch moeten we ons niet onbekommerd rondwentelen in deze poel van luxe, want twee van de beste vogelgebieden in ons werkgebied dreigen ernstig aangetast te worden. Naast de uitvoering van het strandplan, waarbij de Zuidpier en de erbijgelegen strandvlakte veel van hun waarde voor pleisterende vogels zullen verliezen, lijkt het op de schop gaan van het verruigde opspuitterrein rond het plaatsje Ruigoord onafwendbaar. Een schitterend natuurgebied met een bloeiende Blauwborstpopulatie en een rijke orchideeënstand zal dan verloren gaan. Sinds 1989 is ’Ruigoord’ jaarlijks in het kader van het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON op broedvogels geïnventariseerd. In de afgelopen jaren nam het gebied aan waarde voor broedvogels en flora toe, terwijl de bedreiging om er pontificaal een insteekhaven aan te leggen steeds sterker werd.