Ten oosten van Haarlem worden meerdere weidevogelgebieden in hun voortbestaan bedreigd. Voor de Poelpolder zijn plannen gemaakt om er wandelpaden, bossages en bruggetjes te maken voor de Schalkwijkse recreant. Daarnaast zijn er plannen gemaakt om er een ontsluitingsweg voor Heemstede, de N22, doorheen te leggen, hoewel de provincie zich daar onlangs, bij de vaststelling van het streekplan, tegen uitsprak. Door de Veerpolder wordt momenteel een weg gelegd om de Waarderpolder direct met de A5 te verbinden. Daarnaast heeft het Recreatieschap Spaarnwoude plannen voor waterrecreatie in deze polder.