Onderwerp: Artikel betreffende noodinfiltratie. Hierbij deel ik U mede dat U tot mijn grote verwondering artikelen publiceert van jongelui die terzake verre van deskundig zijn en bovendien een volkomen verkeerde voorstelling van zaken geven.