De tellingen van de Blauwe Reigerkolonies is een van de tradities van de vogelwerkgroep. Al vele jaren lang tellen Evert van Huijssteeden, Guido van Leeuwen, Piet van Vliet, Ron Dam, Peter de Jong en andere vogelaars in het vroege voorjaar de nestelende Ardea cinerea. De Blauwe Reiger is een bekende en markante verschijning in alle waterrijke gebieden die ons land heeft. In ieder biotoop waar het mogelijk is om dagelijks 300 tot 400 gram dierlijk voedsel bij elkaar te scharrelen kan men deze grote vogel tegenkomen. Het is een grotendeels solitair dier die alleen in het broedseizoen iets met een soortgenoot te maken wil hebben. Eind januari kunnen reigers al in de kolonies waargenomen worden en soms zitten ze in februari al op eieren.