Volgens mededelingen van de Franse vogelbeschemings-or ganisatie, is de stand van de papegaaiduiker langs de Kanaalkust – 2000 broedparen in 1960- na de ramp met de Torrey-Canyon op 13-3-1967 teruggelopen tot slechts 400 paar in 1968. De Britse vogelbescherming deed na deze ramp ervaring op met 6000 vogels die men poogde te reinigen. Van deze olieslachtoffers konden slechts 200 weer in redelijke conditie worden losgelaten. Naar aanleiding van dit teleurstellende resultaat raadt de organisatie aan om voortaan geen vogels meer schoon te maken, doch deze snel en pijnloos te doden, teneinde het lijden te bekorten. Bovenstaand bericht las ik de De Nederlandse Jager jaargang 75 no. 4