Een lijst van doodgevonden vogels in de duinen van de Amsterdamse Waterleiding en op het strand bij Zandvoort; waarnemingen tijdens deze winter in dit gebied en enkele gevolgen voor de broedvogelstand. Na een korte vorstperiode in de eerste decade van december 1962, zette de winter omstreeks de 20ste goed door; tot begin maart bleef het vrijwel onafgebroken vriezen. Als gevolg hiervan vormden zich grote vogelconcentraties in de kanalen van de Amsterdamse Waterleidingduinen, die door het warme, stromende grondwater grotendeels openbleven.