De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk heeft een avifauna van Noordwijk uitgegeven. Het is een aardig boekje van 93 bladzijden in offset-druk met veel foto’s en tekeningen. Het geheel ziet er goed verzorgd uit. De heer J. Verwey geeft als oud-inwoner van Noordwijk een voorwoord. Het boekje begint met een inleiding en een terugblik op vroeger jaren waarin vele oude waarnemingen worden besproken. Dan volgt een hoofdstuk over het landschap van Noordwijk. Vervolgens een overzicht van een 7-jarig broedvogelonderzoek van de Noordduinen met een broedvogellijst van 57 soorten. Verder een hoofdstukje over het vogelasyl dat veel goed werk heeft verricht. De heer H. v. d. Linden schrijft een stukje over recente ringvondsten en vogelsterfte voor de kust van Noordwijk. Dan volgt J. v. Dijk met een artikeltje over de trek getiteld ”vogels onderweg”.