In dit seizoen verliep de trek aan de kust vrij gunstig voor de waarnemers, omdat de goede trekdagen veelal op de weekeinden vielen; er is namelijk in hoofdzaak op de zaterdagen en zondagen geteld. In Bilthoven, waar vrijwel iedere dag waargenomen werd, werd het waarnemen vaak belemmerd door grondmist. Het weer in september en oktober was mooi en zacht, maar er ontstond wel vaak grondmist door uitstraling tijdens de koude nachten. In de periode 18 – 21 oktober was er weinig trek, doordat de wind tot stormachtig aangewakkerd was.