De Vogelwerkgroep Haarlem stelt zich ten doel in het wild levende vogels te bestuderen en te beschermen. Zij tracht dit te verwezenlijken door het verrichten van veldonderzoek, het houden van ekskursies, bijeenkomsten en lezingen en het publiceren van de ingewonnen informatie.