De excursies, die we dit voorjaar uitschreven naar de verschillende terreinen, die door onze leden geïnventariseerd werden, zijn geen succes geworden. Het weer was de grote spelbreker; het regende of woei die dagen, zodat het niet veel zin had en de opkomst was dan ook nihil. Alleen de excursie naar de Heksloot was, niettegenstaande mist, min of meer geslaagd, dat blijkt uit het volgende verslag van de Heer Dijkstra.