Na alle pro- en contra-artikelen over de Vos in het Haarlems Dagblad van de laatste tijd, is het misschien verstandig om vat zakelijke informatie te geven, zodat het voor iedereen mogelijk wordt wat genuanceerder over de Vos te gaan denken. Om de essentie van het geschreven woord van de auteurs zo zuiver mogelijk weer te geven, heb ik waar mogelijk de letterlijke tekst geciteerd. Aan het eind van het artikel staat een lijst van geraadpleegde literatuur. Helaas was het onmogelijk om in zo’n kort tijdsbestek alle rapporten over de resultaten van de onderzoekingen van de auteurs zelf op te vragen en door te lezen. Daarom citeer ik ook uit het boek ”de Vos” van Geert v. Oort, die tot de grote kenners van de Vos gerekend kan worden. Onze roodharige Vos (Vulpes vulpes L.) behorend tot de familie van de hondachtigen, leeft in zeer uitéénlopende biotopen en heeft een enorme geografische verspreiding, die vele andere vossensoorten overlapt. Hij komt voor in geheel Europa; in Azië noordelijk tot aan de poolcirkel, oostelijk tot Korea en zuidelijk tot de woestijn van Arabië, benoorden de Sahara in Afrika. Verder komt hij voor in Amerika van de Canadese arctische streken tot aan de woestijnen van Nieuw-Mexico. Hij is tevens met sukses ingevoerd in Australië en Nieuw-Zeeland.