Verguisd is hij als verdelger van nesten van weidevogels en zangvogels. Toch heeft de Zwarte Kraai ook zijn vele positieve kanten. Hij is een van de belangrijkste producenten van woningen (nesten) van soorten die niet zo handig zijn in het bouwen van een nest of dit helemaal niet kunnen. In veel streken van het land broedt hij in hoge bomen die nauwelijks zijn te beklimmen. In het duin zijn de bomen vanwege de wind en de arme grond over het algemeen lager en dus gemakkelijker te beklimmen. In dit artikel gegevens over ervaringen over de nestplaatskeuze en broedresultaten van Zwarte Kraaien in de AW-duinen.