Daar bijna geen dag voorbij gaat zonder natuurverstoring of achteruitgang is het verheugend zo af en toe een positief bericht te horen of te lezen. (zie De Fitis, 1983 nr 6, blz. 156) Zo’n goed bericht is o.a. dat over de Zwarte Ooievaar van over onze oostelijke landsgrens. Het vogelbeschermingsstation Lüneburg kan in zijn bericht over het broedseizoen 1983 een prettig verslag doen verschijnen. In het verzorgde gebied hebben dit jaar elf paar Zwarte Ooievaars gebroed, waarbij minstens 31 jongen zijn uitgevlogen.