Terugkijken op tien jaar duinbeheer van de Kennemerduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Bijzondere tijd, zo rond het millennium. Er is heel wat gebeurd, zowel in het terrein als bij de beheerder(s). De periode van knokken voor stoppen van de waterwinning om een natter duin te krijgen is zo goed als afgesloten: in grote oppervlakten duinvallei is grondwaterdynamiek nu een feit. Een periode van nieuw beheer is de laatste jaren begonnen: terugkeer van dynamische duinen. Een greep uit de laatste tien jaar rond het millennium van terrein en beheerder.