Als onderdeel van het recreatiegebied Spaarnwoude ligt, zuidoostelijk van Spaarndam, ’Dijkland’, groot ongeveer 400 ha, dat in 1980 is geinventariseerd op aanwezige vogels en wel 22 maal. Deelgebied ’Dijkland’ ligt tussen de Hoge Spaarndammerdijk, de spoorbaan, de Kerkweg en de Veerpolder.