Natuur beheren is voortdurend keuzes maken. Grijp ik wel of niet in? Zo ja, wat ga ik dan precies doen? Je hoopt hiermee iets te bereiken. Maar.... wat goed is voor de ene soortgroep, is soms niet bevorderlijk voor de andere. Over de dilemma’s van natuur beheren. In Struinen nr. 31 herfst 2001 is uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe beheersvisie van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) Struinen in de toekomst 2001-2010. In die visie staan de hoofdlijnen voor het toekomstig beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen beschreven. Belangrijkste hoofdpunt is dat GWA procesbeheer voorstaat, d.w.z. de natuur z’n gang laten gaan en niet ingrijpen, tenzij dat om één of andere reden noodzakelijk wordt geacht. Speerpunten uit de visie zijn o.a.: “Nat waar het kan, droog waar het moet”, “Begrazing helpt tegen vergrassing” en “Zee en zand”. Slaat u dat nummer van Struinen er nog maar eens op na.