Het PTT-project heeft niets met onze landelijke post- en telefoondienst te maken. De naam van dit project van SOVON en CBS staat voor Punt Transect Telling. Hiermee wordt de stand van de algemene winter- en trekvogels in Nederland gevolgd. Al meer dan 15 jaar wordt het PTT-project uitgevoerd. Het heeft inmiddels een schat aan informatie opgeleverd, waarover in het vorig jaar verschenen rapport ’Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1992/93 in Nederland’ van alles te lezen valt. In het PTT-project wordt een vaste route met 20 vaste punten fietsend, lopend of met de auto afgelegd. Op ieder punt worden gedurende precies vijf minuten alle vogels geteld die men waarneemt. Er zijn per seizoen drie tellingen; van 10-25 november, van 15 december – 1 januari en van 10-25 februari. Alleen de decembertelling is ’verplicht’. Deze telling wordt gebruikt om van jaar op jaar de trend te bepalen. Het is echter leuk en waardevol om alle drie de tellingen te doen, omdat dan ook de aantalsontwikkeling binnen een winter bekend wordt.